Az egységes közadatkeresőben (KÖZADATTÁR)                                   elérhető intézményi adatok: http://www.kozadat.hu/kereso/intezmeny/adatlap/269
           
Közzétételi lista ( 2011. évi CXII. Infotörvény 1. sz. melléklet ) Közzétételi lista ( 2011. évi CXII. Infotörvény 1. sz. melléklet )
I. Szervezeti, személyzeti adatok   1. Szervezeti, személyzeti adatok   I. Szervezeti, személyzeti adatok Közzétételi egység    
sorszám Adat Frissítés Megőrzés       Adat Megjegyzés, Hivatkozás Adatot szolgáltató / felelős Adatfrissítés
  1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők          
1 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő   Elérhetőségi adatok   Elérhetőségi adatok                                                                   Elérhetőségi adatok 2- Rendelési idők http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/elerhetoseg.htm gazdasági igazgató A változásokat követően azonnal 2017.06.16.                            
    https://www.mavkorhaz-szolnok.hu/index.php/2018-05-11-12-02-37/jarobeteg-szakrendelesek 2020.04.06
      ARCHIV https://www.mavkorhaz-szolnok.hu/elojegyz/rendel.htm   2019.03.22
      ARCHIV  http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/elojegyz/rendel201708.03.htm   2017.08.03
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/elojegyz/archiv/rendel.htm          2016.05.04
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/elerhetoseg.htm   2012.05.01
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/elerhetoseg170615.htm   A változásokat követően azonnal 2017.04.21.         
2 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő   Szervezeti struktúra   A szervezeti struktúra http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/szervstru.htm gazdasági igazgató A változásokat követően azonnal 2020.09.25.
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/szervstru20200925ig.htm   2020.09.25ig  2020.02.19. 2019.02.14.
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/szervstru20170930.htm   2017.09.30
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/2_Organogram2011.pdf    
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/2_Organogram2010.pdf    
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/2_Organogram2009.pdf    
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/2_Organogram2008.pdf    
3 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő   Az intézmény vezetői   A szerv vezetői http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/vezetok.htm gazdasági igazgató A változásokat követően azonnal 2020.09.25.
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/vezetok20200925.htm   2020.09.25ig  2020.02.19. 2019.02.14.
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/vezetok20170930.htm   2017.09.30
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/vezetok20151009.htm   2015.10.09
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/vezetok0_20121114.htm    
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/vezetok_20120801.htm    
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/vezetok0_20100520.htm    
4 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő nem releváns            
5 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő nem releváns            
6 A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával nem releváns            
7 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával nem releváns            
8 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával nem releváns            
9 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával nem releváns            
10 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával nem releváns            
  1.2 Felettes felügyeleti , törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek          
11 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával   1.2 Felettes felügyeleti , törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek   Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/felettes_szervek.pdf gazdasági igazgató A változásokat követően azonnal 2016.05.20.
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/felettes_szervek_old.pdf    
             
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok   2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok   II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok      
  Adat Frissítés Megőrzés       Adat Megjegyzés, Hivatkozás Adatot szolgáltató / felelős Adatfrissítés
1 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával   Az intézmény alaptevékenysége, feladat- és hatásköre   Az intézmény alaptevékenysége, feladat- és hatásköre   SZMSZ  http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/szmsz/szmsz.htm főigazgató, intézeti jogász, informatikai és kontrolling csoport 2020..08.31.
    SZMSZ http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/szmsz/SZMSZ_2016_MAVKH.pdf 2016.05.27
    AISZ http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/szmsz/AISz2016.pdf 2016.05.20
    ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/szmsz/SZMSZ20110419.pdf 2010.04.19
    ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/szmsz/SZMSZ2010.04.27..htm 2010.05.20
    ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/5_szmsz2008.htm 2010.06.07
2. >> 166 Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő nem releváns            
3 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával nem releváns            
4 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő nem releváns            
5 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával   Közszolgáltatások 2 Közszolgáltatások http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/Kozszolg.htm orvos igazgató,  gazdasági igazgató A változásokat követően azonnal 2017.04.21.
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/Kozszolg.htm   2016.05.20
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/Kozszolg20160520.htm    
6 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával   Az intézet nyilvántartásai 3 Az intézmény nyilvántartásai http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/nyilvantartasok.htm gazdasági igazgató, informatikai és kontrolling csoport A változásokat követően azonnal 2017.07.24.
              ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/nyilvantartasok.htm   2016.05.20
              ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/nyilvantartasok20100520.htm   2010.05.20
              ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/nyilvantartasok_2008.htm   2009.04.17
      nem releváns            
7 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával nem releváns Nyilvános kiadványok          
8 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával nem releváns            
9 A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával nem releváns            
10 A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Folyamatosan Legalább 1 évig archívumban tartásával   Hirdetmények, Közlemények     http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/hirdet/hirdet.htm    
11 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Folyamatosan Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával nem releváns Pályázatok          
12 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával   Vizsgálatok, ellenőrzések listája 1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/12_Vizsgalatok_ell_list.htm gazdasági igazgató A változásokat követően azonnal 2017.07.24.
  Az Állami Számvevőszék ellenőrzései     http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/12_Vizsgalatok_ell_list.htm    
  Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok   Vizsgálatok, ellenőrzések listája http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/12_Vizsgalatok_ell_list_20100520.htm gazdasági igazgató A változásokat követően azonnal 2010.06.07.
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/12_Vizsgalatok_ell_list_2007.htm   2010.06.07
             
13 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Negyedévente Az előző állapot törlendő   Közérdekű adatok igénylése 5 Közérdekű adatok igénylése http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/adatigenyles.htm főigazgató A változásokat követően azonnal 2017.04.21.
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/adatigenyles.htm   2012.05.31
     
  3. Gazdálkodási adatok   III. Gazdálkodási adatok      
  3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések   Adat Megjegyzés, Hivatkozás Adatot szolgáltató / felelős Adatfrissítés
14 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával   A működés eredményessége, teljesítmény   A működés eredményessége, teljesítmény    http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/mukstat2.htm   A változásokat követően azonnal 2020. 07. 23.        2020.02.18. 2019.02.15.
            ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/mukstat2arh.htm   2020.02.18. 2017..06.12.
15 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával   Működési statisztika   Működési statisztika  http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/mukstat.htm   A változásokat követően azonnal 2020. 07. 23.      2017.04.24.
16 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával nem releváns            
17 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával nem releváns            
18 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő   Közzétételi listák   Közzétételi listák http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/kozzeteteli_listak.htm gazdasági igazgató A változásokat követően azonnal 2020-07-23     2020.04.06.
              ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/kozzeteteli_listak0217.htm gazdasági igazgató A változásokat követően azonnal 2020.02.17.
              ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/kozzeteteli_listak20180115.htm   2018.01.15
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/kozzeteteli_listak20170930.htm   2017.09.30
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/kozzeteteli_listak20170724.htm   2017.07.24
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/kozzeteteli_listak20170424.htm   2017.04.24
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/kozzeteteli_listak20170421.htm   2017.04.21
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/kozzeteteli_listak.htm   2016.05.20
      ARCHIV  http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/kozzeteteli_listak20120730.htm    
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/kozzeteteli_listak_v0.htm    
19.  >> 167 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával nem releváns            
  a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével     nem releváns            
20.  >> 168 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő nem releváns            
21.  >>  169 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő nem releváns            
22.  >> 170 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő nem releváns            
23.  >> 171 A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő nem releváns            
24. >>172 A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő nem releváns            
25.  >> 173 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő nem releváns            
III. Gazdálkodási adatok              
  Adat Frissítés Megőrzés 3.2 Költségvetések, beszámolók          
l. >>  174 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig   Éves költségvetések   Éves költségvetések http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/ktgvet.htm gazdasági igazgató A változásokat követően azonnal 2020.02.14. 2019.06.28. 
            2017.04.24
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/17_2012_koltsegvetes.pdf    
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/17_2007koltsegvetes.txt    
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/17_2008koltsegvetes.txt    
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/17_2009koltsegvetes.pdf    
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/17_2010koltsegvetes.pdf    
  3.3 Működés          
             
l. >> 174 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig   Számviteli beszámolók   Számviteli beszámolók  http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/beszam.htm gazdasági igazgató A változásokat követően azonnal 2020. 07.23.     2020.02.14. 2018.09.29 
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/18_2011_beszamolo.pdf    2016.05.05
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/18_2009beszamolo.pdf    
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/18_2007beszamolo.txt    
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/18_2008beszamolo.txt    
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/18_2010beszamolo.pdf    
l. >> 174 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig    A költségvetés végrehajtása   A költségvetés végrehajtása http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/19_zarszamadasertek.htm gazdasági igazgató A változásokat követően azonnal 2020.07.23.          2019. 06.28. 
      ARCHIV 2011. http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/19_zarszamadasertek.pdf   2012.07.30
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/19_2010zarszamadasertek.pdf   2011.06.03
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/19_2007_2008_2009zarszamadasertek.pdf    
2 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával   A foglalkoztatottak   A foglalkoztatottak http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/20_Foglalk_uvegzseb.pdf                                                            gazdasági igazgató A változásokat követően azonnal 2020.07.23.     2020.02.14.             
              ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/20_Foglalk_uvegzseb2017.pdf      http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/20_Foglalk_uvegzseb20200214.pdf    2017.04.24
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/20_Foglalk_uvegzseb.pdf   2016.05.05
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/20_20081231letszamadatok.htm    
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/20_20071231letszamadatok.htm    
3. >> 175 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig    Támogatások   Támogatások http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat//21_tamog.htm gazdasági igazgató A változásokat követően azonnal 2020.07.23. 2020.02.14. 2019.06.28.
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/21_2011tamog.htm   A változásokat követően azonnal 2012.07.30.
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/21_2008tamog.htm    
      ARCHIV http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/archiv/21_2007tamog.htm    
4. >> 176 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig   Szerződések   Szerződések http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/Szerzodesek.htm gazdasági igazgató A döntés meghozatalát követő 60.napig             2020.07.28.   2019.02.14.
  A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani                  
                     
5 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával nem releváns            
6. >> 177 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával nem releváns Egyéb kifizetések          
7 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával   Európai Unió által támogatott fejlesztések   Európai Uniós társfin. 100M felett http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/EuropaiUNIO_fejlesztesek.htm gazdasági igazgató negyedévente  2017.06.12.
8 Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával   Közbeszerzések   Közbeszerzések http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/Kozbeszerzes.htm gazdasági igazgató negyedévente      2020. 07. 23.           2019.04.08.
Frissítve: 2020.08.31.