Közszolgáltatások:

 

 

A MÁV Kórház és Rendelőintézet alaptevékenysége

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területén járó-, fekvőbeteg- és

rehabilitációs szakellátást nyújtó gyógyintézet, mozgásszervi szakkórház. Feladata a járó- és

fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása,

ápolása, ennek keretében fekvőbetegek krónikus ellátása, rehabilitációja, bentlakásos ellátása és

ápolása, járóbetegek gyógyító és rehabilitációs szakellátása az egyén gyógykezelése, életveszély

elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás

megelőzése céljából.

 

1. A Kórház alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása

072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

072450 Fizikoterápiás szolgáltatás

073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházban

073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházban

073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházban

073410 Egészségügyi ápolás bentlakással

074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

 

 

A beteg fogadása:

 

http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/#betegf

 

 

Rendelési idők:

 

http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/elojegyz/rendel.htm

 

 

Az intézményben működő fekvőbeteg osztályok:

 

http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/#osztk

 

 

Szakmai tevékenységeinek feladatcsoportjai:

-          aktív fekvőbeteg szakellátás

-          krónikus fekvőbeteg szakellátás

-          járóbeteg szakellátás

 

A fekvőbeteg és járóbeteg szakellátáshoz kapcsolódik a Képalkotó Diagnosztikai osztály diagnosztikai tevékenysége, amely szintén osztályszervezeti formában működik.

 

A fenti szakfeladatokon kívül végzünk még

                                                                  - kutatás-fejlesztési tevékenységet

                                                                  - foglalkozás-egészségügyi alapellátást.

 

Az intézményben a beteg ellátásra közvetlenül hatást gyakoroló területeken közreműködői szerződéses alapján ellátott tevékenységek:

-       Szakrendelések (Fül-orr-gégészeti szakrendelés, Nőgyógyászati szakrendelés, Immunológiai szakrendelés)

-       Laboratórium

 

A működés finanszírozására az OEP általi szerződésből származó bevétel és az intézmény saját bevétele szolgál.

 

Az intézet felsőszintű vezetésének szervezési, irányítási tevékenységében elsődleges feladatként jelenik meg annak az igénye, hogy az orvos-szakmai, ápolási, hotelszolgáltatás és a kutatás-fejlesztési folyamat állandóan fejlődő, jó színvonalon biztosított legyen.

 

A fenti célok megvalósításának érdekében alakítottuk ki az ISO 9002:1994 szabvány alapú minőségügyi rendszerünket, melyet külső cég bevonásával 1999. januárjában önkéntesen felülvizsgáltattuk és a felülvizsgálat eredményeként, nemzetközi tanúsítványt szereztünk. MIR rendszerünket folyamatosan továbbfejlesztjük, 2005 óta ISO 9001:2000 szabvány alapú minőségirányítási rendszert működtetünk.

 

A tanúsítás területe:

A MÁV Kórház és Rendelőintézetben az egészségügyi szolgáltatás, azaz

-       a járóbeteg szakellátás,

-       az aktív és krónikus fekvőbeteg szakellátás

-       a biomechanikai mozgásvizsgálatok.

 

Egészségügyi szolgáltatásunk színvonalának folyamatos fejlesztése, partnereink elvárásainak megismerése, tőlünk elvárható szintű kielégítése érdekében minőségügyi rendszerünket folyamatosan továbbfejlesztjük.

 

Térítésidíj szabályzat:

 

Teritesidijszabalyzat.pdf

 

Panaszkezelési szabályzat:

 

Panaszkezelesi szabalyzat 2017.pdf

 

Betegjogi tájékoztató:

http://www.mavkorhaz-szolnok.hu/kozadat/Betegjogitajekoztato2013.pdf